Hírek

A simsig.co.uk licenszszerződésének fordítása


A simsig.co.uk oldalon a letöltések menüpont alatt a következő licence szerződést kell elfogadnunk:

Bevezetés
Ez a Licenszszerződés a SimSig Limited angol nyelvű szerződésének fordítása. Bármilyen, a fordítási pontatlanságból adódó nézeteltérés, bizonytalanság esetén az eredeti, angol nyelvű Szerződésben foglaltak a mérvadóak.
Ez a licenszszerződés három részből áll: ebből a bevezetésből, a SimSig Limited licenszszerződéséből és a The Railway Engineering Company Limited (Simsig/TRE) szerződéséből. Kérem olvassa végig és tanúsítsa, hogy egyetért a licensszel mielőtt folytatja bármilyen letöltéssel vagy installációval.

SimSig Limited Licenszszerződés
  1. Ezek a fájlok házi szórakozási célokat szolgálnak, azokat kereskedelmi, oktatási, vagy egyéb nem otthoni célokra használni tilos.
  2. Bár a honlapon található fájlokat hiba-, vírus- és egyéb kártevőkeresésnek alávetjük, azok tisztaságát a SimSig Ltd. nem garantálja. Kérjük végezze el a saját ellenőrzéseit, mielőtt folytatja a letöltést és az installációt.
  3. A honlapon található, a a felhasználók által feltöltött fájlok a SimSig közösség tagjainak művei. A honlapon való feltalálhatóságuk nem szükségszerűen jelenti azt, azok tartalmával a SimSig Ltd. és a közösség minden tagja egyetért.
  4. A fájlokat egy nem SimSig honlapon megosztani szigorúan tilos, azok megosztása más helyeken csak a SimSig-TRE licensz 1. részében részletezett feltételek mellett lehetséges.


SimSig/TRE Licenszszerződés

A szerzői és másolási jogok tulajdonosa ("a Szerző") Geoffrey Mayo. Ebben a szoftverben ("a Szoftver") és a hozzá tartozó dokumentációban minden bejegyzett és nem bejegyzett szellemi termék tulajdona õt illeti. A Szerző jogában áll a Szoftver másolási jogát továbblicenszelni az alább meghatározott módon. A letöltés és az installáció folytatásával Ön elfogadja e licensz kikötéseit és feltételeit. Ha nem mégsem fogadja el, kérem ne folytassa a letöltést illetve az installációt.

1. Nem-exkluzív Licensz


1.1 Ön csak személyes, nem kereskedelmi használatra jogosult:

a, egy, vagy több, teljesen az Ön felügyelete alatt álló számítógépre letölteni és azon használni a szoftvert;

b, továbbadni a szoftvert (teljes egészében, annak minden dokumentációjával) és ezen Szerzõdés jogait más embernek, feltéve ha a célszemély is elfogadta a Szerződés feltételeit. Ekkor Ön elküldheti az összes neki szánt másolatot, vagy törli az összes nem elküldöttet. Amennyiben a célszemély nem fogadja el a feltételeket, a Szerződés automatikusan felbomlik; a küldõ fél nem tart meg semmilyen jogot a Szerzõdésbõl az elküldött szoftver részérõl.

1.2 Önnek tilos:

a, a Szoftvert hálózati és/vagy internetes webszerverre megosztás illetve terjesztés céljából feltölteni, vagy azért, hogy megosztáshoz ily módon hozzájáruljon (e tevékenység külön licenszet igényel);

b, az ebben a Szerződésben expliciten kiemelt, illetve a törvény által megkövetelt esetek kivételével a Szoftvert kölcsönadni, lízingelni, továbblicenszelni, kölcsönvenni, másolni, módosítani, adaptálni, egyesíteni, lefordítani, visszafejteni, visszafordítani, vagy egyéb munkák részeként felhasználni a Szoftvert, vagy a csatolt dokumentáció bármely részét; újragyártani, vagy kereskedni a szoftver bármely részével bármilyen módon.

2. Kikötések


Ezen Szerződés mindaddig érvényben marad, míg Ön azt fel nem bontja a Szoftver, annak dokumentációja illetve azok minden másolatának törlésével. Ugyancsak hatályát veszti, ha Önnek nem sikerül betartania a benne foglalt kikötéseket. Amennyiben a fenti okok miatt nem szűnt volna meg, a szerződés végleg hatályát veszti 2024. április 23-án. Ekkor a megszüntetés okán Ön elfogadja, hogy a Szoftver és a dokumentáció összes másolatát törli, beleértve a Szoftver összes olyan másolatát, amely bármely Ön által felügyelt számítógép merevlemezén található.

3. Tulajdonjog

3.1 A Szoftver illetve annak összes másolatának teljes tulajdonjogát minden időben a Szerző gyakorolja. Ezen Szerződés alkalmazandó ha átruházódik a licensz, mely ezt a Szerződést tartalmazza.

3.2 A Szerző nem vállal garanciát arra, hogy a Szoftver megfelel az Ön elvárásainak, hogy a Szoftver működtetése zavartalan és hibamentes lesz, illetve hogy a Szoftver hibái kijavításra kerülnek. A Szoftvert Ön csak a saját felelősségére használhatja. A Szerző semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé bármilyen veszteségért, vagy sérülésért (kivéve a súlyos személyi sérülést, illetve halált, amely a Szerző hibájából következett be); beleértve profitvesztést, vagy egyéb veszteséget, melyek az ön programhasználatából, vagy programhasználati tudásbéli hiányosságából ered; vagy bármely hibát, vagy hiányosságot, mely hanyagságból ered; kivéve a Szerződésben leírt eseteket. A Szerző semmilyen körülmények között sem tartozik nagyobb anyagi felelősséggel, mint amennyit Ön a Szoftverért fizetett.

4. Törvény

4.1 Ezen Szerződés az angol törvényekkel összhangban készült, azoknak megfelelően értelmezendő.

4.2 Bármely probléma esetén a Szerződés végérvényesen az angol bíróságok kizárólagos hatókörében kerül elbírálásra.

5. Harmadik személy jogainak kizárása

Hacsaknem nincs határozottan kijelentve a Szerződésben, a Szerződés kikötései nem kényszeríthetőek rá olyan harmadik félre, aki nem része a Szerződésnek.


Fordította: Ughy Barna (Nazareth)

Tamogatóink:


 

Partnerek: