Fogalmak

Kézi váltó (Lever Frame)

Ground Frames

A Lever Frame-eket (kar-kereteket) a helyi irányítású mellék- és iparvágányok kiágazásainál, valamint kétvágányos fővonalak ritkán használt vágánykapcsolatainál használják, ahol a forgalmat veszélyeztetheti a tolatási mozgás. Az ilyen kezelőberendezést Ground Frame-nek (GF) szokták nevezni, továbbiakban Helyi Kezelőnek fogjuk hívni (hazánkban a kulcsos kézi-váltóhoz hasonlít a legjobban.)
A központi forgalomirányító helységéből adhatnak „engedélyt” a helyi kezelő működtetésére.
A központi biztosítóberendezés elektromos jel formájában biztosít szabad kezelést.

A berendezésen megtalálható a Feloldó (relase) vagy Király (king) kar, amely lehetővé teszi, hogy a Helyi Kezelő karjait működtessék. A Helyi Kezelővel lehet állítani a lezárt váltót, és a váltóval függésben levő tolatásjelzőket. A tolatás végeztével a váltó visszaállítása után visszaveszik a helyi kezelőberendezés „engedélyét”.


A Kézi Váltó a SimSig-ben

A korábbi szimulációkban a helyi váltók kezelését a Slot-hoz hasonló „kapcsolóval” lehetett engedélyezni. A 2010 márciusától megjelenő irányítóközpontokba bekerült a külön ablakban megjelenő (Lever Frame) kezelő. A karok segítségével működtethetjük a váltókat és jelzőket.
A helyi kezelő (Lever Frame) – akárcsak a telefonhívások rendszere – fejlesztés alatt áll, a későbbiekben működését és megjelenését tekintve is előrelépésekre számíthatunk.
A hálózati játékban csak a szerver tudja működtetni a kézi váltókat.

A kézi váltók kezelése

A szimuláció folyamán telefonon kérnek engedélyt a vonatok a Lever Frame rendszerű vágányokról való kihaladáshoz. Az engedélykérésnél jegyezzük meg a terület nevét, mert ha nem engedjük ki időben a vonatot, telefonon közli velünk, hogy az XY jelzőnél vár. A vágányhálózaton azonban hiába keressük a megadott jelzőt, egészen addig nem fogjuk megtalálni, amíg a jelzőhöz tartozó GF engedélyező kapcsolóját be nem kapcsoltuk. Egy elágazás (vagy vágánykapcsolat) Ground Frame-es működését a váltók mellett megjelenő zöld GF rövidítés jelöli a szimulációban. A GF alatt található a fehér N és a zöld F betű, valamint mellettük egy kör kapcsoló.

Alapesetben a GF-hez tartozó N kapcsoló fehér, ez jelzi, hogy a vágánykapcsolat környékét a központ felügyeli, a Ground Frame nem használható.

Ha tolatási mozgást szeretnénk az adott területen, első körben gondoskodnunk kell a GF által felügyelt terület megfelelő fedezéséről. A területen az összes vágányutat oldanunk kell, illetve a területet fedező önműködő jelzőket is Megálljra kell állítanunk.

A területet fedező jelzők megálljra állítása után a vezérlést át kell adnunk a GF-nek. Ehhez kattintsunk az F betű melletti körre (az F kapcsoló villogni kezd). Ekkor jelennek meg a központi panelen a terület tolatásjelzői is. Ezek után a központ a GF területére nem tud vágányutat állítani.

Következő lépésként a GF-nek át kell vennie az irányítást a központtól. Ehhez a program ablakában (ahol az óra is megtalálható) a Show menüre kattintsunk, az előugró ablakon menjünk le a Lever Frames sorig, ahol kiválaszthatjuk a megfelelő kezelőablakot. A Helyi Kezelő ablakában négy (vagy több) tolókapcsolót (kart) találhatunk:

  1. Kék-barna: engedélyező kar (king, vagy release). Ezzel a karral engedélyezzük a többi kar működését

  2. Fekete: váltóállító kar. Ezel a karral a váltót állítjuk át. Előfordulhat, hogy több fekete kar is megtalálható egymás mellett.

  3. Vörös: jelzőállító kar. Egymás mellett két vörös kar található, az első vörös kar a fővonalra való kihaladásra, a második vörös kar az ipar- (mellék-)vágányra való behaladásra ad szabad jelzést. 

A karok függésben vannak, csak megfelelő sorrendeben állíthatjuk őket, különben nem fogunk tudni szabad jelzést adni a vonatunknak. Az első kar lehúzásával veheti át a GF az irányítást (ekkor a központi kijelzőn az "F" folyamatosan világít). Ezek után a GF karjai már használhatók. Állítsuk át a kitérőt (ugyanis alap helyzetben az egyenes állásban van rögzítve). A váltó állítása után kezelhetjük a megfelelő tolatásjelzőt.

A vonat ki-(vagy be-)haladása után a visszaállítás fordított sorrendbe történik, tehát hiába akarjuk átállítani a váltót egyenes állásba, amíg az egyik irányba szabadot mutat a jelzőnk. A jelző megállj állása után a váltó, és végül az első (kék-barna) király-kar átállításával adjuk vissza a vezérlést a központnak.

Végül, az F betű melletti villogó kapcsolóra kell jobb egérgombbal kattintani. Ha valamelyik kart nem állítottuk alap helyzetbe (fent) akkor az F kapcsolót sem tudjuk oldani.

  • Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az F kapcsolót nem tudjuk működtetni. Ilyen akkor lehetséges, ha GF területét a központ nem fedezi minden oldalról. Oldjunk minden, a területre beállított vágányutat, és ellenőrizzük a területet fedező önműködő jelzőket. Adott esetben az önműködő jelző melletti E kapcsolót (Emergency) kell bekapcsolnuk.

  • Ha az adott szakaszon vonat tartózkodik, nem tudjuk átadni a vezérlést a GF-nek.

  • Van olyan terület is, ahol négynél több kar található. A karok funkciójára mindig az egérkurzor mellett megjelenő tooltip ad információt.

  • A terület szerkezetétől függően (általában vágánykapcsolatoknál) előfordulhat,hogy mindkét tolatásjelzőt szabad állásba tudjuk húzni (ha a váltók megfelelő állásban vannak).


 Murai László (Snail Sims)

Tamogatóink:


 

Partnerek: