Level Crossing (vasúti átjáró)

Angliában körülbelül 8200 vasúti átjáró található, amiből 1600 közúti kereszteződés (2005-ös adat). A 2004-es évtől kezdődően elindítottak egy olyan programot, ami megtiltotta az új kereszteződések építését, és kezdeményezte a meglévő átjárók kiváltását aluljáróval, vagy híddal.

A fennmaradó 6600 vasúti átjáróból a legtöbb alacsony forgalmú magánút, vagy gyalogosút keresztezését teszi ki. Ezeknek a kiváltása költséges lenne, ezért olyan biztonsági rendszereket építettek ki országszerte, aminek következtében csökkent a balesetek száma: kamerákat helyeztek ki az átjárókba. A kamerák két funkciót töltenek be: a forgalomirányító meggyőződhet arról, hogy az átjáróban nem ragadt be senki, valamint a szabálytalan autósokról videó-felvételt készítenek. A szabálysértők különösen magas büntetésre számíthatnak!


A Dublin melletti Bray átjáróról, ugyan abból a szögből:
John Turner képe 1968-ból

Dublin melletti Bray 2004-ben
Fotó: NazarethFotó: Penny Patterson

Az átjárók fajtái:

A vasúti átjárókat többféle szempontból lehet csoportosítani. Az egyik szempont lehet, hogy igényel-e emberi beavatkozást az adott kereszteződést biztosító eszközök működtetése, vagy azokat a biztosítóberendezés automatikusan működteti (manuális ill. automatikus keresztezések). Másik csoportosítási szempont, hogy az adott kereszteződésben a "felhasználó", az átkelni kívánó felelőssége-e annak megállapítása, hogy közeledik-e vonat (passzív ill. aktív kereszteződések). 

Akármelyik szempont szerint csoportosítunk, a SimSig-ben a legváltozatosabb szintbeli kereszteződésekkel találkozhatunkAKTÍV KERESZTEZŐDÉSEK

Az aktív kereszteződések minden esetben el vannak látva olyan berendezésekkel, amelyek figyelmeztetik az autósokat és a gyalogosokat a vonat közeledésére. A figyelmeztető jelzés lehet pusztán fényjelzés, félsorompó, sorompó, vagy akár kapu is. Ezek többsége hasonlatos a hazánkban használt berendezésekhez.(átjárók közúti táblái)

A fényjelzők esetében felül két vörös fény villog felváltva, ha tilos az átjárás (kép); és akkor szabad az átkelés, ha egyik lámpa sem világít (kép); az alsó sárga lámpa a (felső) vörös jelzés előtt kb. négy másodpercig világít, figyelmeztető jelzésként. Létezik olyan átjáró is ahol hangjelzés is figyelmeztet a veszélyre. A régi hangjelzés egy folyamatos mechanikus csörgés (videó, régi hang), az modernebb átjárókban egy váltakozó „sziréna” hallható, addig amíg szabadra nem váltanak a fényjelzők (videó, modern hang).

Az átjáró kapu hazánkban ismeretlen. Feladata annyiban különbözik a sorompóétól, hogy nyitott állapotban a vasutai pályát zárják el a közúttól. Azért alakultak ki, mert az elkerített vasútvonalakon enélkül a védelem nélkül nem lehetett átterelni állatcsordákat: az állatok menthetetlenül elkószáltak, "beszorultak" volna a vaspálya és az azt övező kerítések közé (kép). A kapuknak több hátránya is van: fizikai kialakításuk szűk határok között lehet, továbbá nehezen automatizálhatóak, mert az esetlegesen a kapuk közé szorult közúti jármű számára nincs kiút. Ezért a kapus megoldások mindig igényelnek emberi felügyeletet. (kép) (videó)

Manapság már nem telepítenek kapus átjárókat. A sínekre nyitható kapuk helyett az állatok terelését úgy oldották meg, hogy élére állított deszkából úgynevezett „cattle grid”-eket (marharács)(kép), vagy hegyes piramisokat helyeznek el a sínek közé. (kép)


Kézi kereszteződések

(MCG) [Kézzel működtetett kapu] (kép)

A legegyszerűbb kapus kereszteződés. Vonat közeledtekor egy forgalmista, vagy az őrhely kezelője kézzel zárja be a kapukat az út teljes szélességén. Csak a lezárt kereszteződés esetén ad szabad jelzést a vonatnak (függésben levő jelző).

Előfordulhat, hogy alacsony közúti forgalom esetén a kapukat folyamatosan zárva tartják, az autósnak kérnie kell azok kinyitását.


(MCB) [Kézzel irányított sorompó] (kép)

Hasonló a MCG-hez, de kapuk helyett az út teljes szélességét lezárni képes sorompókat alkalmaznak. A sorompókat a keresztezés közeléből (legfeljebb 50m-ről) egy mechanikus, vagy elektromos berendezés segítségével működtetik, így az őr meggyőződhet arról, hogy a sorompók nem zártak be senkit a keresztezésbe.

A sorompók mozgását kísérve általában fény és hang jelzés egyszerre figyelmezteti a közúti járműveket. Esetenként, ha a forgalomirányító olyan helyen tartózkodik ahonnan nem látja tisztán a kereszteződést, zártláncú TV-hálózatot építenek ki, amelyen keresztül az őr megbizonyosodhat a keresztezés tisztaságáról.

A SimSigben találkozhatunk kézi irányítású elsősorban CCTV-s kereszteződésekkel találkozhatunk (kép). A TV ugyan elmarad, de az élethűség kedvéért a sorompók záródása után jeleznünk kell a biztosítóberendezésnek, hogy a keresztezés szabad.

Első sorban megállóhelyek után kialakított kézi vezérlésű keresztezéseknél fordul elő, hogy az őr a beállított vágányutat figyeli és annak függvényében


Automatikus kereszteződések

(AHB) [Automatikus félsorompó] (kép)

Az átjáró jelzéseit a vonat egy bizonyos távolságban automatikusan hozza működésbe. A feloldása is automatikus. A vonat érzékelőjét olyan távolságra helyezik el, hogy az átjáró lezárása után a szerelvénynek 27 másodpercen belül meg kell érkeznie. Az átjárók sorompói félsorompók. Erre azért van szükség, hogy ne ragadjon be jármű a két sorompó közé. Abban az esetben, ha ez mégis megtörténik, egy telefon segítségével értesíteni lehet a forgalmistát, aki megállj jelzést ad a közeledő vonatnak (kép) (kép).

Az AHB átjárót ott alkalmazzák, ahol a vonatsebessége nem haladja meg a 100mph-t (160km/h).


(ABCL) [Automatikus sorompó, helyben felügyelt kereszteződés] (kép)

Hasonló az AHB-hoz. A fő különbség az, hogy a vonatvezetőknek kell megbizonyosodni, hogy a kereszteződés tiszta, mielőtt keresztezi azt. Ebből kifolyólag a pályára megengedett legnagyobb sebesség 55 mph (88 km/h).


(AOCL) [Automatikus nyitott, helyben felügyelt kereszteződés] (kép)

Ezeknek a kereszteződéseknek közúti forgalom felé fény és hang jelzései vannak, de nincsenek akadályok. Az átjáró működése megegyezik at AHB típusú átjáróval. A vonatvezetőnek kell meggyőződnie arról, hogy az átjáró fényjelzései helyesen működnek. Erről egy fehér villogó fényjelzés tájékoztatja a vonatvezetőt. Az átjáróban a pályára megengedett legnagyobb sebesség 55 mph (88 km/h).


[Automatikus nyitott, távolról felügyelt kereszteződés] 

Működése azonos az AOCL típussal, de itt nincs visszajelentő fény. Ilyen kereszteződés a Network Rail alkalmazásban van - Rosarie Skóciában.


(UWC-MWL) [Felhasználó által működtetett kereszteződések, miniatűr figyelmeztető fénnyel védett] (kép)

A sorompókat vagy kapukat a felhasználónak kell működtetnie, de mielőtt ezeket megtenné az automatikusan működő (miniatűr lámpát) figyelni kell. A zöld és piros fényű jelzőlámpa érzékelője olyan távolságban vannak elhelyezve, hogy az átjárót üzemeltető személynek ideje legyen az átjárót szabaddá tenni, még mielőtt a vonat megérkezne az átjárókhoz.PASSZÍV KERESZTEZŐDÉSEK

Ezek a kereszteződések nincsenek olyan biztosító berendezéssel ellátva amik jeleznék a vonat közeledését. A gépjárművezetőnek vagy a gyalogosnak saját magának kell meggyőződnie arról, hogy nem közeledik vonat.


(UWC) [Felhasználó által működtetett kereszteződések] (kép)

Ezek a kereszteződések általában magánkézben lévő utakon vannak, ingatlan bejáratok, ipartelepekre, vagy mezőkre vezetnek. A kapukat (vagy néha sorompókat) a felhasználónak saját felelősségére kell működtetnie: magának kell meggyőződnie arról, hogy nem közeledik vonat, majd az átkelés után a kapukat (sorompókat) zárt helyzetben hagynia.

Esetenként (pl. magánkézben lévő keresztezések esetén) ezek a kapuk lakattal le vannak zárva, és csak az arra felhatalmazott személyek használhatják őket.

Ilyen átkeléseket csak olyan helyen alkalmaznak, ahol a vasúti pálya kellően belátható. Amennyiben ez nem megoldható, kis visszajelző lámpákat helyeznek el a keresztezéshez (UWC-MWL)


(UWC-T) [Felhasználó működtetett kereszteződések, telefonon bejelentett] (kép)

Az UWC kereszteződéshez hasonló az üzemeltetése, annyi a különbség, hogy az átkelni szándékozó, mielőtt használná a kereszteződést, telefonon engedélyt kér a vasúti forgalomirányítótól. A betelefonálónak jeleznie kell az esetleges rendkívüli körülményeket (pl. ha csordát terel, lassú, vagy túlméretes járművel közlekedik), majd az átkelés befejezése után a forgalomirányítót ismételten értesítenie kell. A forgalomirányító felelőssége, hogy időközben ne állítson vágányutat a keresztezésre. Az UWC-T kereszteződés típust nem kellően belátható keresztezések esetén alkalmazzák.

A SimSigben bőségesen találkozhatunk ilyen kereszteződésekkel. 


(OC) [Nyitott kereszteződések] (kép)

A nyitott kereszteződésekben nincs sorompó, és nincs fényjelző berendezés. Az átjárót használóknak kell figyelniük a vonat közlekedését. A vonatvezetőnek maximum 10mph (16km/h) sebességgel szabad megközelítenie az átjárót. Néhány esetben kötelező megállnia a vonatnak és meggyőződnie arról, hogy biztonságosan továbbhaladhat.


(FC) [Gyalogútkereszteződések] (kép)

A gyalogos átjárókban olyan kapukat (korlátot) helyeznek el, amivel lelassítják a gyalogost. Táblák figyelmeztetik az átjárót használókat a veszélyre. Ahol a közeledő vonatok látótávolsága korlátozott, ott a vonatvezetőnek hangjelzést kell adni. A megoldás hasonló a nálunk használt labirintushoz. A SimSig-ben található vasúti kereszteződések:

Automata illetve helyben kezelt:

A legtöbb átjárót nem nekünk kell kezelnünk, azokat vagy önműködően a biztosítóberendezés, vagy helyi őr kezeli. Ezekkel különösebb dolgunk nincs, hiszen működésükbe nem tudunk beavatkozni. Léteznek olyan átjárók, ahol a helyi forgalmisták bizonyos távolságon belül kezelik csak az átjárót, pl. Gloucester:

Alstone

A váltókezelő a Cheltenham 2. vágányán megálló, Ashchurch irányába közlekedő vonatok előtt normális körülmények között nem engedi le a sorompókat egészen addig, amíg a vonatot Cheltenhamban nem menesztik, még akkor sem, ha Cheltenhamból már beállítottunk a vágányutat.
Vágányutat a perontól az ipar-(tároló-)vágányra ne állítsunk egészen addig, amíg a vonatot nem menesztik. Kép

Gloucester - Cheltenham Spa
 

Telefonos engedélykérés:

Léteznek olyan átjárók ahová időnként lezárást kérnek, jószágterelés vagy repülőgépeknek. Ilyenkor ha van lehetőség biztosítani kell, hogy a lezárás idejére ne lehessen szabadott adni az adott szakaszra. Általában az „E” betűs jelzőket kell aktiválni, de létezik speciális reteszeléses módszer is pl. a Bristol központban:

BAC Aerodrome (repülőtér). Filton közelében található a Filton repülőtér, melynek egyik kifutópálya-felvezető sávját keresztezi a vasútvonal. Ez a speciális szintbeni kereszteződés kézi irányítású. Amennyiben a BAC repülőgépet szeretne átvontatni a kereszteződésen, a művelet előtt telefonon kér engedélyt. Ekkor a kereszteződést védő sorompókat nekünk kell a GF Release gombbal nyitni (bal gomb a piros körre). A BAC-nak általában 20 percig (vagy még tovább) van szüksége a keresztezésre, így az engedély megadásakor mindenképpen vegyük figyelembe az arrafelé közlekedő vonatok menetrendjét! A BAC telefonon értesít a művelet végéről, ekkor a sorompókat ismét zárhatjuk (jobb egérgombbal katt a GF körre). A védelem bekapcsolt állapotában a szakaszra vágányút nem állítható. Ha erről megfeletkezünk, üzenetet kapunk arról, hogy BAC GF vágányszakasz zárolva (ROUTE LOCKED BY BAC GF). (kép)

 

Manuális (félautomata) átjárók:

A kézzel kezelt átjárókban a vágányút beállítása után nekünk kell „leereszteni” a sorompót.

Teljesen manuális átjáró, ahol csak Raise (nyit), és Lower (lezár) gombok találhatók.

 
Sindon B - Appleford Crossing

Az olyan átjárók ahol a Rai és Low gombok mellett találhatunk egy Clear gombot. A clear gomb akkor villog, ha az átjáró „tiszta” senki sem ragadt be a sorompók közé. A gomb megnyomása után ad szabadot a jelzőknek.

 

 

Gloucester - Horton Rd.
 

Teljesen automatikus átjárók:

A főbb gombokat megtaláljuk itt is, csak annyi a különbség, hogy a lezárást nem nekünk kell végezni, hanem a vágányút beállításával automatikusan történik. Itt arra kell figyelni, hogy csak akkor állítsunk be vágányutat, ha a vonat közelben tartózkodik, mert a túl sokáig leeresztett sorompóért pontlevonás jár. (Az Auto-raise (aut) gomb aktiválása esetén az elhaladt vonat után automatikusan felnyitja a sorompókat, az a gombot érdemes tolatásoknál kikapcsolni, mert lassítja a forgalmat.)

 


Exeter- Exeter St Davis

 

 Már olyan automata átjárók is megjelentek amelyiknél egy FAI visszajelentő lámpa is található. A FAI akkor világít vörösen, ha a fénysorompó zavarba megy (ti. túl hosszú ideig maradt lezárva). 

 

Trent - Stoke Lane
 

Extrák a Trent és a Sheffield központban:

A "LOCK" visszajelentő fény azért világít mert a villamos vágányai még párhuzamosan futnak ezen a szakaszon a vasúttal (Lincoln St.), és ha adott esetben a vonat már nyitná a sorompót, de egy tuja van a közelítési szakaszban, akkor a sorompó lezárva marad és elengedi azt is, csak utána nyit fel.

 A CCTV-s átjárókban (monitoron figyelt átjáró) előfordulhat, hogy beragad egy gépjármű a két sorompó (vagy kapu) közé. Ilyenkor a CLEARED helyett a "BLOCKED" felirat villog. A teendőnk annyi, hogy ha van vágányút rákezelve, azt el kell törölni, sorompót felnyitni. Ha nyitva van, várni kell kb. fél percet, és elölről kezdeni a folyamatot. 
 A Trent - Sutton Forest-nél két átjárót is találunk. Az egyik automatikusan zár-nyit, a másiknál vágányút beállítás után záródik, de Clear gombot kell nyomni, hogy a szabad jelzést megadja a vonatnak. Az automata átjárónál a pályaberendezés figyeli a szerelvények hosszát, és ha a vonat nem fér el a két átjáró között akkor a "LongTrain Appr" felirat után egy sárga lámpa világít, valamint üzenetet kapunk, hogy hosszú szerelvényt észlelt. Ilyenkor csak akkor ad szabadot Prixton irányába, ha a következő átjárót (Sutton JN) is lezáródott és megnyomtuk a Clear gombot. Az átjárók automatikusan felnyílnak (szabaddá válnak).
 

A Robin Hood területnél találjuk a villamos vonalat is. Mivel a villamosok irányítása nem a mi feladatunk, ezért sok tennivalónk nincs vele. Azonban a nagyvasút vágányával közösek az átjárók, ha a villamos a "Bulwell Forest Crossing" átjáróhoz érkezik, akkor üzenetet kapunk. Ilyenkor a Clear gombot kell csak kezelni. Ha azonban telefonos átjáróban kérnek áthaladást, akkor nem csak a vasúti pályát, de a villamos pályát is nekünk kell biztosítani az átjárás idejére. Ezt a (Eo) jelző aktiválásával tehetjük meg. (jobb egérgomb klikk a piros körre). Ha értesítenek arról, hogy szabad az átjáró akkor bal egérgombbal klikk a piros körre.


 A z F3 Message menüpontban találhatunk egy újabb üzenetet (Level crosing clear), amihez hangot lehet rendelni, a youtube.com-on találtam olyan videókat amin a régi és modern átjárók hangjait is meghallgattatjuk. (videó, régi hang), (videó, modern hang). Csak a Trent-nél működik!


A LETÖLTÉSEK MENÜPONT ALATT MEGTALÁLHATÓ WAV FORMÁTUMBAN AZ ÁTJÁRÓ HANGOK.

A letöltés után csomagoljátok ki a simsig könyvtárába (c:\program files\simsig\sound), és programban az F3 Messages beállításoknál, rendeljétek a "Level crosing clear" üzenethez.

 

 Linkek:

-Vasúti-átjárók blogja

-Az UK átjárók fajtái

-Angol Wikipedia - Level crossing

-SimSig-Wiki Level Crossing


 A leírást az angol weboldalak felhasználásával Ughy Barna (Nazareth) és Murai László (Snail Sims) készítette.

A Trent átjárók szakértője Pap Dávid István (Sünöcske).


Tamogatóink:


 

Partnerek: