Fogalmak Fogalmak


# Cikk cím Dátum
1 Angol tolatásjelzők 2008 szeptember 27., szombat
2 Approach-Lit Signal 2008 november 23., vasárnap
3 F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS (pdf) 2008 szeptember 27., szombat
4 Forgalmi vonalirányító 2008 szeptember 27., szombat
5 Freightliner 2008 december 14., vasárnap
6 Integrated Electronic Control Centre (IECC) 2009 május 31., vasárnap
7 Last Wheel Replacement 2008 november 23., vasárnap
8 Level Crossing (vasúti átjáró) 2009 április 01., szerda
9 MÁV F.2.sz 5.sz. FÜGGELÉK 2008 szeptember 27., szombat
10 Sárga tolatásjelzők 2008 szeptember 27., szombat
11 SPAD (Signal Passed at Danger) 2009 március 30., hétfő
12 TORR (Train Operated Route Release) 2009 március 10., kedd
13 TSR (Temporary Speed Restrictions) 2009 március 22., vasárnap

TSR (Temporary Speed Restrictions)

Temporary Speed Restrictions - Ideiglenes sebességkorlátozások

A Sheffield V2.132.2.995 és a Trent központoknál az új játék kezdésénél a menetrend választás után beállíthatjuk a TSR-t. Ennek hatására véletlenszerűen sebességkorlátozás lép életbe a vonalon. 

Az ideiglenes sebességkorlátozást három fokozata közűl választhatunk:

Few = kevés
Several = több
Severe = kemény

Az Incident Report-ban kapunk üzenetet, hogy melyik pályaszakaszon számíthatunk sebességkorlátozásra, a korlátozás mértékét mp/h-ban jelölik. Az adott szakaszon nem mutatja meg a program a változást, persze kis "cetliket" kiírhatjuk a vágány mellé, hogy a későbbiekben emlékeztessen a torlódásra, vagy késésre.

 Figyelmeztető tábla:
 Korlátozás kezdete és vége tábla:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Temp_speed_reduction_warning.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Temp_speed_reduction_start_end.jpg

TORR (Train Operated Route Release)

 A TORR azt figyeli, hogy a következő két-három sínáramkört az elhaladó vonat helyes sorrendben foglalja le illetve szabadítja fel, és oldja a vágányutat, ha minden rendben.

Ahol nincs kiépítve a TORR ott a kezelőnek kell egy kapcsolóval oldani a vágányutat, van olyan kezelő panel ahol egy gombot kell nyomni (NX panel), illetve van olyan ahol egy kapcsolót kell elmozdítani. 

A Trent központ környékén nincs mindenhol kialakítva a TORR, így adott esetben a vonat csak tilosba rakja a jelzőt, de a vágányutat nekünk kell oldani. A  Trent szimuláció kezdésénél a TORR funkciót választhatjuk, így a teljes vonalon automatán oldja a vágányutat.

(Nazareth) (Snail Sims)

Freightliner

A Freightliner Group Limited egy vasúti szállítmányozási és logisztikai vállalat, 1995-ben alapítottak, és most is működik az Egyesült Királyságban és Lengyelországban. Ez EWS UTÁN a második legnagyobb vasúti-teherszállítási cég Angliában.


"Európában a korszerű szárazföldi konténeres szállítást legkorábban Nagy-Britanniában a Freightliner rendszerben valósították meg, évekkel később már szinte minden ország bekapcsolódott az európai intermodális szállításba. Több nemzetközi szakmai szervezet komoly erőfeszítéseket tett az intermodális szállítás eszközeinek egységesítésére, a konténerek főbb méreteinek, szállítási, rakodási módjának és jelölési, azonosítási rendszereinek szabványosítására."

Részlet a Kombinált fuvarozás (Wikipédiából)

Photo: locopix.com

Bővebben: Freightliner

Approach-Lit Signal

Az Approach-lit jelző (megközelítő fényjelző) lámpái sötétek, csak akkor világítanak a fényei, ha a jelzőig vágányutat állítanak, vagy a jelző előtti vágány foglalt. Erre azért van szükség, hogy a fővonal mellett található vágány jelzőjének fényét ne tévessze össze a mozdonyvezető a fővonali jelző fényével. Az USA-ban a jelző áramfogyasztásán spórolnak approach-lit jelzővel.

A SimSig Gloucester  Haresfield Loops UGL vágányán a 121-es jelző az Approach-lit.

Last Wheel Replacement

Last Wheel Replacement LWR
(Utolsó kerék érzékelés)

Az olyan helyeken használják, ahol a tolatást vagy tolást végző vonatvezető nem láthatja a jelzőt, a távolság illetve pálya adottságai (ív, emelkedő) miatt. A jelző, a megállj jelzésre csak akkor vált át, ha az utolsó kerék is elhaladt a jelző mellett.
Erre azért van szükség, hogy a vonatvezető tisztába legyen a jelzési képpel, pl. ha vasúti kereszteződést fedez a jelző, akkor a függésben levő jelző ténylegesen szabadot mutat, mert ha nem akkor valószínűleg az átjáró nincs lezárva.

Az LWR jelzésrendszer figyeli a jelző előtti szigetelt szakaszt is, és ha az utolsó kerék is áthaladt a következő szakaszra akkor vált át megállj jelzésre.


A SimSig Gloucester szimulációban találhatunk ilyen rendszert, a Lickey vonal lejtőjén. (kép)

 


F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS (pdf)

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

TARTALOMJEGYZÉK


Letöltés: innen


TARTALOMJEGYZÉK........................................................................... 5

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................................. 10
1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, és rendelkezéseinek
értelmezése....................................................................................... 10
Az utasítás hatálya ....................................................................................... 10
Az utasítás tartalma...................................................................................... 10
1.2. Fogalom meghatározások az Utasítás rendelkezéseinek helyes
értelmezése szempontjából .............................................................. 10
1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására,
a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások................... 21
Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések ................. 21
A hallható és a látható jelzések alkalmazása ............................................... 21
A jelzésadás ideje, helye, módja .................................................................. 21
Figyelési kötelezettség ................................................................................ 21
Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű
jelzések esetén.............................................................................................. 22
A jelzőeszközök kéznél tartása .................................................................... 22
A jelzők csoportosítása ................................................................................ 22
Vonalismeret jelzési szempontból ............................................................... 23
Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek helye..................................... 23
A jelzőárbocok színezése............................................................................. 23
Világítás ....................................................................................................... 26
2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK .................... 27
2.1. A főjelzők felsorolása, feladata........................................................ 27
A főjelzők felsorolása .................................................................................. 27
A főjelzők feladata....................................................................................... 27
2.2. A főjelzők alkalmazása, szabványos állása ..................................... 27
Bejárati jelző alkalmazása............................................................................ 27
Kijárati jelző fajtái, alkalmazása.................................................................. 28
Fedezőjelző alkalmazása.............................................................................. 28
Térközjelző fajtái, alkalmazása.................................................................... 29
A főjelzők szabványos állása ....................................................................... 29
2.3. A főjelzők kezelése .......................................................................... 30
A főjelzők kezelésére vonatkozó előírások.................................................. 30
2.4. A fényjelzők és jelzéseik.................................................................. 31
A fényjelzők jelzési rendszere ..................................................................... 31
A jelzések értelmezésének alapszabályai..................................................... 31
A főjelzők kiegészítő jelzései ...................................................................... 33
A jelzőlapok alakja és elhelyezkedése az árbocon....................................... 34
2.5. Biztosított fény bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők,
valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők
vonatközlekedést szabályozó jelzései ..............................................36
2.6. A nem biztosított fény bejárati jelzők jelzései .................................46
2.7. A nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelző jelzései ..............47
2.8. A biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzései .............48
2.9. Az alak kijárati jelzők jelzései .........................................................50
2.10. A nem biztosított alak bejárati jelzők jelzései ...............................52
2.11. A nem biztosított (vonatjelentő) alak térközjelzők jelzései...........53
2.12. Az előjelzők csoportosítása, helye, szabványos állása és
az alak előjelzők kezelése ................................................................55
Az előjelző alkalmazása............................................................................... 55
Az előjelzők csoportosítása.......................................................................... 55
Az előjelző és az előjelzést is adó főjelző helye .......................................... 55
Az előjelző szabványos állása...................................................................... 56
Az alak előjelző kezelése ............................................................................. 56
2.13. A biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzései ................57
2.14. A nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzései ..........58
2.15. A nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzései .............59
2.16. A biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek
jelzései..............................................................................................60
2.17. A biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései .62
2.18. A nem biztosított alak bejárati jelzők kétfogalmú
alak előjelzőinek jelzései .................................................................63
2.19. A nem biztosított alak térközjelzők kétfogalmú
alak előjelzőinek jelzései .................................................................65
2.20. Az előjelzővel egyesített alak főjelzők ..........................................66
2.21. Az ismétlőjelző alkalmazása és jelzései.........................................67
3. A MOZDONYOKON, VEZÉRLŐKOCSIKON
ALKALMAZOTT VEZETŐÁLLÁS JELZŐRE ÉS
JELZÉSEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.................................69
A vezetőállás jelző alkalmazása, működése................................................. 69
A vezetőállás jelző jelzései .......................................................................... 70
4. A TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK
CSOPORTOSÍTÁSA, ALKALMAZÁSA ÉS
A VELÜK ADOTT JELZÉSEKRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...............................................75
A tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítása................................... 75
A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazása................................ 75
A tolatásjelzők ............................................................................................. 78
A gurításjelzők............................................................................................. 81
5. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK .............................................. 87
5.1. Mellékvonali ellenőrző jelző............................................................ 87
A Mellékvonali ellenőrző jelző feladata, kialakítása................................... 87
A Mellékvonali ellenőrző jelzők csoportosítása .......................................... 87
A bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása ............................................. 87
A bejárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása .................................... 88
A bejárati irányú ellenőrző jelző jelzései..................................................... 88
A kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása.............................................. 90
A kijárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása..................................... 90
A kijárati irányú ellenőrző jelző jelzései ..................................................... 90
Eljárás, ha a Mellékvonali ellenőrző jelző használhatatlan ......................... 91
Világítás ....................................................................................................... 91
5.2. Az útátjárójelző ................................................................................ 92
Az útátjárójelző alkalmazása ....................................................................... 92
Az útátjárójelző elhelyezése ........................................................................ 93
Nem kell külön útátjárójelzőt elhelyezni ..................................................... 94
5.3. Az útsorompót ellenőrző jelzők ....................................................... 95
Az útsorompót ellenőrző jelzők csoportosítása ........................................... 95
Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása..................................... 95
Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzései ............................................ 95
Az útsorompó működését ellenőrző Mellékvonali ellenőrzőjelző
alkalmazása .................................................................................................. 97
A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazása ................................. 97
Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jel .......................... 98
5.4. A Vasúti átjáró kezdete jelző ........................................................... 99
5.5. A váltójelzők ..................................................................................100
A váltójelzők csoportosítása és alkalmazása ............................................. 100
A váltók számozása.................................................................................... 102
A váltójelzők jelzései................................................................................. 102
A váltók kézi állítókészüléke..................................................................... 107
5.6. A Vágányzáró-jelző .......................................................................107
5.7. A megállás helyének megjelölése..................................................109
A Megállás-helye jelző .............................................................................. 109
A Megállás-helye jelző alkalmazása.......................................................... 109
Távolságjelző ............................................................................................. 110
5.8. A Biztonsági határjelző..................................................................111
5.9. A Tolatási határjelző ......................................................................111
5.10. A V-betűs jelző ............................................................................112
5.11. A Fékút eleje-jelző .......................................................................113
Fékút eleje-jelző alkalmazása kétvágányú pálya szolgálati helye előtt ..... 113
Fékút eleje-jelző alkalmazása a Mellékvonali bejárati irányú
ellenőrző jelző előtt.................................................................................... 114
5.12. A Tűzveszély jelző .......................................................................114
5.13. Jelző a hótörő menetek részére ....................................................115
5.14. Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők..........................116
5.15. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt
jelzők és jelzéseik...........................................................................120
Értesítés a lassan bejárandó pályarészekről ............................................... 120
A lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése .......................................... 121
A Lassúmenet előjelző ............................................................................... 122
A Lassúmenet eleje jelző ........................................................................... 124
A Lassúmenet vége jelző ........................................................................... 125
A jelzők kitűzése és a kitűzés ellenőrzése.................................................. 125
5.16. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők
és jelzéseik .....................................................................................127
A járhatatlan pályarész fedezése ................................................................ 127
A Megállj-jelző előjelzője.......................................................................... 127
A Megállj-jelző .......................................................................................... 128
A vágányzárolt pályarész fedezése ............................................................ 130
A fedezés ellenőrzése................................................................................. 131
5.17. Munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken
és a nyílt pályán..............................................................................132
Munkaterület fedezése a nyílt pályán......................................................... 132
Munkaterület fedezése a szolgálati helyen................................................. 132
6. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK..........................................133
6.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések ...................................133
6.2. A mozdonyszemélyzet hangjelzései ..............................................142
A jelzések adására kötelezettek.................................................................. 144
Eljárás, ha a mozdony, vezérlőkocsi hangjelzést adó berendezése
elromlott ..................................................................................................... 145
6.3. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések ...................146
A kézijelzések alkalmazása........................................................................ 150
6.4. A Fékpróba-jelzések.......................................................................152
A fékpróba jelzések alkalmazása ............................................................... 154
6.5. A jelzőőrök jelzései........................................................................155
7. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN....................157
7.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a
járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások...........157
A vonat elejének jelzése............................................................................. 157
A vonat végének jelzése............................................................................. 157
Jelzések a kapcsolatlan tolómozdonyon .................................................... 158
Jelzések a tolatást végző járműveken......................................................... 158
Jelzések a postakocsikon és a mozgáskorlátozottak szállítására
kialakított kocsikon .................................................................................... 158
Jelzések a személyek által elfoglalt kocsikon............................................ 158
7.2. A vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos
rendelkezések.................................................................................159
Alapszabály................................................................................................ 159
A zárjelző tárcsa kezelése .......................................................................... 159
A jelzések ellenőrzése és megfigyelése ..................................................... 160
8. FIGYELEMBE NEM VEENDŐ, FIGYELMEN KÍVÜL
HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS A HASZNÁLHATATLAN
JELZŐK.........................................................................................161
A figyelembe nem veendő jelzők .............................................................. 161
Figyelmen kívül hagyandó jelzők.............................................................. 161
Az érvénytelen jelzők ................................................................................ 162
Eljárás, ha a jelző érvénytelen ................................................................... 162
A használhatatlan jelző .............................................................................. 163
Eljárás, ha a jelző használhatatlan ............................................................. 163
Eljárás, ha a jelző lámpája nem világít ...................................................... 165
9. FIGYELMEZTETŐ JELEK.............................................................166
1. sz. Függelék.......................................................................................174
A dolgozók, a szolgálati helyek és a járművek felszerelése
jelzőeszközökkel............................................................................174
2. sz. Függelék.......................................................................................178
Lassúmenetek kitűzése..........................................................................178


Letöltés: innen

 

Forgalmi vonalirányító

1.2.33. Forgalmi vonalirányító

Egy vagy több rendelkezési szakaszon, valamint a KÖFE vonalakon a
vonatközlekedés operatív tervezésével, szervezésével és a lebonyolítás
irányításával kapcsolatos feladatokat ellátó dolgozó.
A KÖFI vonalakon a forgalmi vonalirányítói teendői mellett a vonatközlekedés
irányításában és lebonyolításában is részt vesz. A közlekedés
lebonyolítása szempontjából szolgálati felsőbbsége a forgalmi tevékenységet
végző állomási, vonat- és pályaszemélyzetnek.

Forrás: F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály (MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.)

MÁV F.2.sz 5.sz. FÜGGELÉK

 5.sz. FÜGGELÉK
(Az Utasítás 1.2.52.―1.2.53. sz. pontjához)
KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA ÉS KÖZPONTI FORGALOMELLENŐRZÉSRE BERENDEZETT VONALAKRA,VALAMINT A TÁVKEZELT, TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

KÖFI és KÖFE vonalakra vonatkozó általános rendelkezések:
 
5.1. A KÖFI, KÖFE vonalak forgalmát a központi
forgalomirányítói és forgalmi vonalirányítói
szolgálati helyről szabályozzák.
A KÖFI állomások különböző berendezéseinek (váltók, jelzők, vágányzáró
sorompók, útsorompók stb.) vezérlése — meghatározott esetekben
— helyi üzemmódban végrehajtható az állomások biztosítóberendezéseiről is.
A KÖFE vonalak forgalmát a központi forgalomirányítói és forgalmi
vonalirányítói szolgálati helyről a berendezés visszajelentései alapján ellenőrzik.

 

Bővebben: MÁV F.2.sz 5.sz. FÜGGELÉK

Sárga tolatásjelzők

“Yellow shunting signals” (Sárga tolatásjelzők)

A Bristol forgalomirányításban megjelent a beharangozott sárga tolatásjelző.

A szimulációban négy helyen találkozunk vele: Bridgwater, Weston-Super-Mare, Kingsland Road (East) és Barrow Road.
A (Bristol 1985 v3.21) menetrendben Bridgwater CRL-ről 2-szer, Weston-Super-Mare dep-ről 22-szer, Barrow Road RTS-ről 6-szor érkezik szerelvény, a Kingsland Road Eastról nem indul vonat.
Forgalomirányítási szempontból a sárga tolatásjelzők használata nem különbözik a hagyományos "vörös" tolatásjelzőkéitől, ugyanis a sárga jelzők "sárga" jelzésképe csak olyan mozgásokat engedélyez, ami a központi forgalomirányító által nem felügyelt területre irányul. Amennyiben a vonat a köfe által felügyelt területre haladna be, a sárga jelzéskép jelentése a vörössel egyezik meg: a vonat a jelző előtt megáll, azt csak a vágányút beállítása és a jelző kezelése után haladja meg.

Bővebben: Sárga tolatásjelzők

Tamogatóink:


 

Partnerek: